El divorci és la forma judicial destinada a extingir completament el vincle matrimonial entre dues persones. Per fer-ho, tant si és de mutu acord com de forma contenciosa, serà necessària la iniciació d’un procés judicial en què hauran d’intervenir un advocat especialitzat en divorcis i un procurador, que seran els que finalment donen lloc a la resolució judicial que farà efectiu el divorci.

Amb el divorci s’extingeix també qualsevol poder que els cònjuges puguin haver-se donat durant el matrimoni, així com qualsevol vinculació amb el patrimoni del cònjuge en l’exercici de la potestat domèstica. De la mateixa manera, una sentència de divorci a Mataró suposarà per al cònjuge vidu la pèrdua del dret a la llegítima, qüestió que vostè podrà consultar tant amb el nostre equip de juristes especialitzats en divorcis com amb el nostre advocat d’herències.

No obstant això, hi ha certes salvaguardes que tots dos cònjuges han de complir i respectar fins i tot després d’haver-se divorciat. Aquestes salvaguardes asseguren, en primer lloc, el compliment de les obligacions dels pares envers els fills: dret de visites i comunicacions, pensió alimentària, custòdia, etc. En segon lloc, aquestes salvaguardes vetllen per que el cònjuge menys afavorit de manera econòmica continuï gaudint de la mateixa situació que va mantenir durant el matrimoni: pensió compensatòria, litis expensas, etc. I, finalment, que els seus interessos es vegin defensats durant la repartició dels béns resultants un cop duta a terme la dissolució del règim econòmic conjugal.

Tant l’extinció de poders com l’establiment de noves salvaguardes quedaran fixats en el conveni regulador. Aquest conveni podrà ser redactat i signat de mutu acord per ambdós cònjuges o, de no haver arribat a cap pacte, acordat pel propi jutge.

divorcio

Aquests són, a grans trets, els punts més destacables d’un procés de divorci. Per descomptat, és possible que un tràmit d’aquestes característiques li pugui plantejar nombroses incògnites, sobretot si el divorci no es porta a terme de mutu acord. Per això resulta tan important comptar amb un advocat divorcis experimentat, responsable i de confiança que ajudi a portar a bon terme el procés, doni un bon assessorament i sigui capaç de resoldre tots els vostres dubtes: ¿En quins casos es pot suspendre el dret de visites a els fills? Què passa quan hi ha una hipoteca? Què passa amb la pensió alimentària quan el cònjuge que ha d’aportar-es queda a l’atur?

El nostre bufet d’advocats divorci a Mataró, liderat per Maria Dolors Fernández Sainz de la Maza, atendrà el cas amb el màxim grau de compromís, eficàcia i garantint sempre els millors resultats. Posem a la seva disposició a tots els nostres juristes: advocats matrimonialistes, d’herències i de família.

Advocats divorci

Situats a Mataró, molt a prop de la ciutat de Barcelona, el nostre bufet multidisciplinar ha resolt ja més de cent casos de divorci, nul·litat matrimonial i separació de manera satisfactòria per als nostres clients.

En MDF Advocats som un equip humà i professional, preocupat no només en aconseguir els resultats que més l’interessin, sinó també en fer-ho donant-li sempre el major suport a nivell emocional. Qualsevol tràmit de divorci, separació o nul·litat matrimonial és, al cap i a la fi, el termini d’una etapa important a la vida de qualsevol persona. Per això els nostres advocats i mediadors estan especialitzats en actuar com a conciliadors, sobre tot si hi ha fills.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre número de telèfon o del nostre formulari de contacte i consultar-nos qualsevol dubte que tingui sense cap mena de compromís. Un advocat de divorcis li atendrà i resoldrà en el menor temps possible qualsevol qüestió que ens faci arribar, donant-vos solucions, alternatives i els millors consells per a que si finalment inicia el procés judicial ho faci amb totes les garanties.