Tant per assegurar-se que el que disposa el seu testament entra dins de la legalitat com per evitar que la futura lectura del mateix doni lloc a possibles controvèrsies resulta fonamental comptar amb l’assessorament d’un bon advocat d’herència.

En MDF Advocats, per sort, comptem amb el millor bufet d’advocats de Barcelona especialistes en Dret de successions, aquella branca del Dret privat que estableix la successió mortis causa i determina el destí dels béns del difunt o causant. Gràcies als nostres advocats a Mataró vostè podrà realitzar els tràmits necessaris per establir el seu testament o un llegat, portar a terme la partició d’una herència, nomenar un marmessor, acceptar una herència, procedir al desheretament de qualsevol dels seus hereus forçosos als quals per llei hauria de pertànyer-la llegítima, etc.

herencia

Però que és la legítima? I qui són a els hereus forçosos? Quin valor és Dóna ALS bens heretats? He de pagar Dret de successió i més Vàlua?. Quin Termini tinc per Fer a els tràmits?. En un testament ENS Podem TROBAR hereus, universals i legitimaris. Els legitimaris Tant podin ser Els Fills del causant ia falta d’ELLS a els ascendents.

La reclamació de la llegítima té una vigència de 10 anys des del dia de la mort del causant. Es pot desheretar un hereu forçós. Com cobrament la legítima, en diners, en béns ?. Què passa que el causant no ha atorgat testament?

Herència familiar

Localitzats a Mataró, en MDF Advocats trobarà l’assessorament i la professionalitat que busca per dur a terme la redacció del seu testament, el desheretament o qualsevol altre tràmit relacionat amb el Dret successori. De la mateixa manera, els nostres advocats d’herències també s’encarregaran de defensar els drets de l’hereu en cas que aquests es vegin vulnerats tant per part del testador com de la resta d’testamentaris i / o hereus.

El nostre bufet d’advocats realitza cada any més de 100 tràmits relatius al Dret de successions i tots amb resultats beneficiosos per als nostres clients. A més, gràcies al nostre equip multidisciplinari vostè podrà disposar d’un advocat de família, de divorci o matrimonial que s’encarregui de resoldre-li qualsevol dubte o l’assessori en cas de necessitat.