Sota l’experta direcció de María Dolores Fernández Sainz de la Maza disposem del servei de assessoria fiscal de Mataró. Oferim un assessorament fiscal i comptable complet, efectiu i professional tant a particulars com a empreses, ja siguin públiques o privades.

asesorias fiscales

Així mateix, el nostre radi d’acció no és ni de bon tros únicament local, sinó que proporcionem servei legal a nivell nacional i fins i tot internacional. Per a això, per tal de donar un assessorament i una representació legal eficaç, actual i adaptat a les necessitats dels nostres clients, el nostre gran elenc d’advocats porta a terme de manera diària un seguiment continu de les noves iniciatives legislatives que tenen lloc tant en nostre país com en el conjunt de la Unió Europea. De la mateixa manera, es mantenen al corrent de com pot arribar a afectar la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a tots i cadascun dels nostres clients.

Assessories fiscals Mataró

A diferència de moltes assessories fiscals a Mataró, el despatx de Maria Dolors Fernández Sainz de la Maza proporciona un servei d’assessorament i representació global. És a dir, que els professionals al seu càrrec compten amb la formació i l’experiència necessàries per fer front a qualsevol cas relatiu al dret fiscal o tributari.

En concret, el nostre bufet proporciona als negocis de tota mena -ja siguin petites, mitjanes o grans empreses- els següents serveis:

  • Disseny i revisió de polítiques de preus de transferència.
  • Assistència en processos amistosos relacionats amb ajustos per preus de transferència.
  • Assessorament en procediments de gestió, recaptació, sanció i d’inspecció tributària.
  • Assessorament i planificació en matèria de Duanes i Imposició indirecta.
  • Suport en operacions de comerç exterior i intracomunitari.
  • Assistència legal davant inspeccions, impugnacions i reclamacions de valoracions cadastrals.
  • Assessorament en processos de venda, compra, fusió i reestructuració d’empreses.
  • Gestió de carteres.
  • Avaluació de propostes d’inversió, etc.

Posem a disposició dels nostres clients, a més, tota la nostra experiència com a consultors estratègics i assessors d’expansió per tal d’ajudar-los a créixer i assolir els seus objectius de la manera més ràpida i segura.

A Mataró Agobados treballem per poder-li oferir el millor assessorament i la representació legal més efectiva en pràcticament qualsevol assumpte en el qual es pugui veure involucrat. Des d’una dació en pagament fins a un divorci, des de la redacció d’un testament fins a un procés d’expansió empresarial. Els nostres advocats li oferiran sempre un tracte personalitzat, transparent i efectiu.