MEDIACIÓ

Intervencions de mediació en conflictes (personals, familiars, empreses, institucions publiques, etc.).

Assessorament i consultoria:

  • Diagnosi i anàlisi de situacions de conflicte.
  • Disseny d’estratègies de resolució (mediació, conciliació, facilitació, etc).
  • Assessorament i suport en procesos de negociació.
  • Disseny i implementació de serveis de mediació.

ADVOCAT CIVILISTA / ARRENDAMENTS

Confecció de contractes de lloguer d’habitatge, locals comercials i industrials. Reclamació amistosa i judicial de l’impagament de les rendes, IBI. Actualitzacions de la renda.

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Redacció de l’ordre del dia. Redacció de l’Acta. Reclamació de quotes de comunitat impagades. Impugnació d’acords comunitaris.

En totes aquestes matèries se li presta el degut assessorament fiscal.

ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Valoració, quantificació i reclamació de les lesions sofertes en accident i trànsit (conductor, acompanyant, passatger de transport públic, motorista, ciclista, vianant), enfront de la companyia d’assegurances del vehicle causant del mateix.

Quantificació de danys, lesions i seqüeles per la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor a provat per Reial Decret Legislatiu 8/2004 de 29 d’octubre, actualitzat cada any.